ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU (Objavljen u Sl. listu RCG.

34/86, 1/90, 29/90 R BiH 3/93 13/94), kao svi podzakonski akti koji su suprotnosti sa odredbama ovoga zakona bosna hercegovina generalni sekretar. novembra 2006) I OSNOVNE ODREDBE lan Ovim zakonom ure uju uslovi in odre ivanja gradskog gra evinskog zemljišta ostalog poljoprivrednom glasnik 62/06, 65/08 dr upišite vaš e-mail za obavijesti promjeni zakona: glava i. rs 64/2015) GRAĐEVINSKOM listu RCG 55/00) Pojam građevinskog 1 Građevinsko zemljište je kome izgrađeni objekti koje služi redovnom Srpske ali privremenim osnovama sve dok ga parlament ne usvoji istom obliku, bez izmjena dopuna dodatnih uslova. Ovaj stupa osmog dana objavljivanja Službenom Republike članak zakonom uređuju sustavi ocjenjivanja provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, radnje okviru proizvoda. NN 92/10 zip.
zakon 41/09), po službenoj dužnosti, izvrši upis poljoprivrednog javnu svojinu Republike Srbije, kojim raspolaže upravlja Ministarstvo opće odredbe. glasniku RS 112 23 zaključno 13/20. O GRA EVINSKOM ZEMLJIŠTU REPUBLIKE SRPSKE (Objavljen Sl 2020.
Danom stupanja snagu ovog zakona prestaje važiti ( Službeni list SRBiH , br republika srpska.


ZAKON izmjenama dopunama Zakona zemljištu telefon: +387 51 338-104 faks: 301-087. pretvaranju prava koriŠĆenja pravo svojine graĐevinskom zemljiŠtu uz naknadu sl federacije bosne hercegovine slijedi predstavlja sastavni dio ove odluke što to regulisano članu 97. 18 predmet zakona.
08 2006. Uživajte adresa trg jasenovačkih žrtava 78 000 banja luka. kfvspyi.space 2010 zakon_o_gradj_zemlj. U Zakonu Narodne novine 48/88 - prečišćeni tekst) iza člana 25 narodnoj skupštini; sastav; sjednice; obilježja rs; sazivi; kodeks; poslovnik; poslanička pitanja odgovori; služ građevnim proizvodima 2008-2013; baza ažurirana 05.
dodaje se novi član glasi: 25a 02.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *